Přihlašování na kroužky

Přihlašovat se na kroužky 2022/2023 je možné od 1. 9. 2022.

Budeme se na Vás těšit.