Souhlas s zpracováním poskytnutých osobních údajů

Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů dále jen (ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Odesláním formuláře udělujete provozovateli Sára Hlaváčová, se sídlem V Chaloupkách 56, Bašť, 250 85, IČO: 09220381, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány. Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného zájmového kroužku nebo příměstského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k organizaci zájmových kroužků a příměstských táborů nezbytné a budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění zájmových kroužků a příměstských táborů, za účelem poskytnutí relevantních služeb.

S odesláním formuláře beru na vědomí, že s údaji zde uvedenými smí pořadatel disponovat v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. S odesláním přihlášky vyjadřuji souhlas s uvedenými platebními podmínkami. Rodič prohlašuje, že je oprávněný jednat za dítě.