Lekce

Logopedická prevence

Logopedická prevence – rozvoj řečových dovedností. Hodiny logopedické prevence jsou zaměřeny na nápravu a prevenci problému v řečovém projevu u dětí. Za pomoci různorodých aktivit a her podporujeme u dětí všestranný rozvoj, hrubou i jemnou motoriku se zaměřením na oromotoriku a správnou výslovnost.

V první hodině se uskuteční diagnostika dítěte lektorkou Mgr. Anetou Zárubovou, která určí, jaké má dítě řečový problém a na čem se musí v následujícím období pracovat. 

Co se procvičuje v lekci logopedická prevence:

  • Dechová cvičení – zaměřujeme se především na práci s dechem, procvičuje se síla výdechového proudu a správný nádech. Využíváme peříčka, polystyrenové kuličky, větrníky, bublifuk.
  • Artikulační cvičení –  jedná se o jednoduché rozcvičení mluvidel, zejména mimických svalů, jazyka, rtů a tváří. Využijeme zábavnou nápodobu a hry na čertíka, smějeme se, špulíme rty, využít můžeme i reálný gumový bonbon.
  • Hry se slovy a hláskami – procvičování již vyvozených hlásek formou her, říkadel, písniček.
  • Sluchová cvičení – zaměřují se na rozlišování různých druhů zvuků, také délky zvuků a jejich intenzity. Poznáváme zvuky vytvořené předměty, využijeme zvukové pexeso.
  • Slovní zásoba – nedílnou součástí logopedické prevence je také podpora slovní zásoby dětí formou popisu obrázků, věcí, vyprávění dle obrázků, využijeme knihy s tzv. obrázkovým čtením apod.
  • Zraková percepce – postřehování různých předmětů zrakem, určování předmětů dle kategorií. Hledáme stejné nebo jiné předměty, třídíme věci, obrázky na základě společného znaku.

Ukázková hodina:

16.9.2024, Komunitní centrum Sýpka, Čakovice

Pondělí, 16:45-17:30, Komunitní centrum Sýpka, Čakovice

tanecky-skolka