Lekce

Keramika

Určeno dětem od 4 let !!! a výše, zároveň nabízíme lekce pro dospěláky.  Naše lekce máme rozděleny: začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí a dospělí. 

„Keramika začátečníci“ … Práce s keramickou hlínou a její vzdělávací přínos pro předškolní děti: PROBUDÍ VE VAŠICH DĚTECH FANTAZII, TVOŘIVOST, KREATIVITU, DŮSLEDNOST, SYSTEMATIČNOST,MANUÁLNÍ ZRUČNOST, ROZVÍJÍ INTELEKT …
Keramika je určena pro děti ve věku od 4 let. Věkové omezení (hlavně spodní věková hranice) je nastaveno s ohledem na fyzické možnosti dětí – zpracování a příprava hlíny je přece jen fyzicky náročnější než práce s modelínou. Na kroužku se děti postupně seznamují s keramickou hlínou – zkouší si různé techniky a pracovní postupy. Každopádně PROSÍM neočekávejte zázraky. V žádném případě výrobky Vašich dětí neopravuji, nepředělávám, nedodělávám …POUZE vedu, ukáži, pomohu. 1. prvotní seznámení s materiálem – mačkání, hlazení, otiskování, koulení, válení …

„Keramika mírně pokročilí“ … pro děti, které mají již základní pojem o keramice, navazuje na keramiku začátečníci nebo v minulosti navštěvovaly ve školce alespoň půlroční kurz. Náplň lekcí: válení, vykrajování, vyřezávání, rytí, tvoření pomocí nástrojů – vpichování, odřezávání, vydlabávání. Výroba jednoduchých misek, talířků, hrnečků … 

„Keramika pokročilí“ … keramický kroužek pro děti, kteří mají již větší zkušenosti z keramickou hlínou, dříve navštěvovaly kurzy keramiky, minimálně 3 pololetí. Navazuje na kroužek keramika mírně pokročilí.Na těchto hodinách již budeme točit na keramickém kruhu, naučíme se další náročnější techniky (vyřezávání, odřezávání, dlabání, sochařina …), děti si již sami zvolí výrobky, které budou chtít vyrábět. Více samostatné práce pod dohledem lektora. 

„Keramika dospělí“ … pod dohledem lektora si můžete vytvořit jakýkoliv výrobek z keramické hlíny, naučíme Vás točit na kruhu, vylévat do forem, glazovat … či Vás vše naučíme od základu. 

Pondělí 13:00-13:45 Keramika (1.ročník ZŠ) – Sluhy – třída ZŠ

Pondělí 14:00-14:45 Keramika (1.ročník ZŠ) – Sluhy – třída ZŠ

Pondělí 15:00-15:45 Keramika (MŠ a ZŠ) – Panenské Břežany – jídelna ZŠ (Zde se může s časem i dnem ještě hýbat, domluva se ZŠ)